Badacz architektury drewnianej początków nowoczesności