Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Zgierza Park Kulturowy Miasto Tkaczy
oraz EPI Narzędziownia BIS Sp. z o.o. pod marką Świat Drewna.

Urząd Miasta Zgierza Park Kulturowy Miasto Tkaczy

To niezwykłe miejsce na mapie centralnej Polski, zachwycające magią zatrzymanych w czasie historycznych miejsc i niepowtarzalnym klimatem.

Park Kulturowy – stworzony na mocy uchwały Rady Miasta Zgierza w grudniu 2003 roku – obejmuje wydzielony kwartał ulic 3 Maja, Dąbrowskiego, 1 Maja Narutowicza oraz odcinek ulicy Rembowskiego. Na jego wysoką wartość historyczną i turystyczną wpływa zachowany pierwotny układ urbanistyczny wraz z kilkudziesięcioma budynkami o charakterze mieszkalno-produkcyjnym, pochodzącymi z pierwszego dziewiętnastowiecznego, pionierskiego okresu rozwoju Zgierza sukienniczego. Warto zauważyć, że budynki te są wciąż zamieszkane i użytkowane.

W latach 20. XIX wieku w Zgierzu, jako pierwszym, mieście rządowym w Królestwie Polskim powstała Nowa Osada, która zapoczątkowała proces osadnictwa rzemieślników przybywających tu z krajów europejskich, by zbudować przemysł włókienniczy. Zaprojektowano „miasto idealne”, zgodne z panującymi wówczas trendami: o ulicach przecinających się pod kątem prostym, o działkach tej samej wielkości i o placu – Nowym Rynku (dzisiejszym Placu im. Jana Kilińskiego), którego kształt również miał być idealny – zaprojektowano go jako czworobok foremny o bokach 100 na 100 m. Takie myślenie o projektowaniu przestrzeni miejskiej wynikało z tradycji antycznych – wzorcowych dla epoki klasycyzmu – oraz z nowoczesnego planowania urbanistycznego „specjalnych stref ekonomicznych” na miarę XIX wieku.

Równolegle powstawały projekty kompleksowego zagospodarowania przestrzeni w oparciu o przygotowany plan urbanistyczny. Dokonano wtedy rzeczy niezwykłej – zaprojektowano Nowe Miasto od początku do końca. Począwszy od funkcji, jaką miała w przyszłości pełnić, poprzez rozplanowanie ulic, domów, budynków użyteczności publicznej – całego życia. Warszawscy architekci (wśród nich takie sławy jak Hilary Szpilowski) – zaprojektowano trzy typy domów, tak zwanych „normalnych”. Osadnicy o większych możliwościach finansowych mogli zamówić projekt „szczegółowy”.

Rozwój warsztatów rzemieślniczych i wzrost zamożności widoczny był z czasem w wyposażeniu drewnianych domów. Wraz z producentami sukna do Zgierza przybywali stolarze, malarze, muzycy, brązownicy, szewcy, krawcy, modystki, kapelusznicy. W domach znajdowały się politurowane meble: szafy, sekretery, biblioteczki, komody, łóżka, stoły oraz komplety wypoczynkowe: sofy, fotele i krzesła.

Dzisiaj historyczne granice Nowej Osady znajdują się w sercu miasta (Nowe Miasto), a znacząca część budynków wzniesionych w XIX w. na jej terenie, jest pod ochroną konserwatorską.

Ideą, która przyświeca wszelkim działaniom w Parku Kulturowym jest aktywizacja społeczności lokalnej, propagowanie wiedzy historycznej oraz wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe. Tworzenie nowej tradycji miejsca, wynikające z działań kulturalnych i rozwoju gospodarczego lokalnej strefy rzemieślniczej. Park Kulturowy Miasto Tkaczy to obszar, na którym swoją siedzibę posiadają również Muzeum Miasta Zgierza czy Centrum Konserwacji Drewna.

W głębi ulicy Rembowskiego 1 na turystów czeka hostel „FOLKier”, a na kawę i domowe ciasto prosto z piekarnika ciasto zaprasza kawiarnia „Cafe&Bistro U Tkaczy”.

Park Kulturowy Miasto Tkaczy
Świat drewna

Świat drewna

Jest to marka – społeczność stworzona przez firmę EPI Narzędziownia BIS i jej współwłaściciela – dra inż. Radosława Bednarka, który wspiera Wood Design Festival nie tylko ogromną wiedzą i doświadczeniem organizacyjnym, ale też wielką pasją i pozytywną energią.

Radosław Bednarek to łączący wiedzę praktyczną z teoretyczną pasjonat w wielu dziedzinach technicznych. Przez ponad 13 lat pracował na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, pokonując drogę od laboranta do adiunkta. Jest twórcą wielu innowacyjnych konstrukcji technicznych z zakresu urządzeń medycznych, budowy maszyn, tarcia. Od ponad 20 lat prowadzi dwie firmy, zatrudniające kilkaset osób: produkcyjną w zakresie obróbki metali i handlową – sprzedaż profesjonalnych narzędzi dla wielu branż. Swoje pasje, doświadczenia i kontakty postanowił wykorzystać, dołączając w 2016 roku do branżowej grupy w platformie społecznościowej Facebook, a następnie – dwa lata później przejmując jej stery. 

Dziś Grupa Świat drewna jest to jedna z największych grup branżowych w Polsce, skupiająca ponad 115 tysięcy uczestników, głównie rzemieślników, hobbystów, miłośników obróbki i wykorzystania drewna w różnych konstrukcjach. Jest to przestrzeń wymiany wiedzy, nawiązywania kontaktów sieciowania oraz doradztwa dla wszystkich tych, którzy interesują się drewnem, jako materiałem i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami czy pochwalić osiągnięciami w tej dziedzinie. 

Świat drewna to wciąż rozwijająca się, wychodząca poza struktury social mediów platforma wymiany wiedzy, promocji i wsparcia merytorycznego dla wszystkich pasjonatów drewna: amatorów i profesjonalistów. Tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pracą w drewnie i tych, którzy zajmują się nią profesjonalnie i chcą rozwijać się pod okiem specjalistów. 

Grupa Świat Drewna